Historie firmy Fröling

Rakouská firma Fröling je jedním z vedoucích výrobců topných zařízení na biomasu.

Již více než 50 let se u firmy Fröling zabývají tématem topná zařízení na dřevo. Vývoj moderní dřevospalující techniky byl námi spoluurčován celou řadou rozhodujících inovací:

1961 - Založení firmy Fröling

1982 - Představeno je první vytápění na štěpku s vysokoteplotním spalováním

1988 - V podobě kotle na zplyňování dřeva FHG Turbo boří Fröling milník v úsporném a efektivním využívání palivového dříví

1991 - Fröling vyhrává s Lambdatronicem, prvním vytápěním na štěpky s technologií-Lambda, soutěž nápadů v oblasti vytápění na štěpky

1993 - Státní cena spolkového ministerstva pro hospodářské záležitosti

1996 - Cena za inovaci veletrhu úspory energie Wels

1999 - Udělení rakouského státního znaku spolkovým ministrem Fahrleitnerem.

2001 - Innovation Award spolkového ministerstva pro kotle na pelety P2 Fröling

2004 - Innovation Award spolkového ministerstva pro kotel na štěpky a pelet Turbomat

2004 - Fröling vyhrává Energy Globe Award v Horním Rakousku

2006 - Fröling byl oceněn jako nejlepší rodinný podnik v Horním Rakousku

2008 - Fröling získal pro 26 výrobků ocenění „Rakouské ekoznačky“

2009 - Fröling získal pro kotle na pelety P4 certifikaci ekologicky šetrný výrobek „Blauen Engel“

2010 - Fröling byl oceněn Upper Austrian business award ‘Pegasus’

2012 - Fröling dostává na kompletní řadu P4 Pellet 8-105 kW „Blauen Engel“

2012 - Fröling dostává na kompletní řadu T4 24-110 kW „Blauen Engel“

Dnes zaměstnává Fröling na šest set pracovníků, a dodává kotle na biomasu do celé Evropy a USA.