Fröling - Kotel na dřevo a pelety SP Dual

Dva perfektně zkombinované systémy

Kotel na kusové dřevo a pelety SP Dual kombinuje dva osvědčené systémy – ve dvou oddělených spalovacích komorách ze siliciumkarbidu (keramický beton) dokáže spalovat jak kusové dřevo, tak pelety. Vysoký stupeň účinnosti, komfort, nízké emise a náklady jsou znakem kotle SP Dual. Zapalování kusového dřeva se provádí zcela automaticky zapalovačem, a to v kterýkoliv okamžik. Po vyhoření kusového dřeva následuje automaticky topení peletami. Pelety jsou do kotle podávány buď ručně z velkého zásobníku nebo osvědčenými automatickými dopravníky Fröling ze skladu pelet.Modulární řešení: jednotku na spalování pelet lze doplnit kdykoliv

Chcete-li v současné době spalovat pouze kusové dřevo, nabízí Vám Fröling řešení pro budoucnost: u kotle S4 Turbo s peletovým připojením lze kdykoliv později doplnit peletovou jednotku.

Přednosti kotle SP Dual

  1. Regulace Lambdatronic s inovovanou BUS-technikou, řízením topných okruhů a řízením akumulačních nádrží
  2. Odtahová turbina s regulovanými otáčkami a kontrolovanými funkcemi pro maximální provozní bezpečnost
  3. "Horká" výstelka pro efektivní spalování bez tvoření dehtů v plnící komoře
  4. Obrovský plnící prostor pro půlmetrová polena
  5. Velkoryse dimenzovaný zásobník na pelety s přikládacím šnekem a klapkou proti zpětnému prohoření
  6. Špičková tepelná izolace
  7. Hořák ze siliciumkarbidu s automatickou regulací primárního a sekundárního vzduchu
  8. Plně automatický peletový hořák s posuvným roštem k odstraňování popela do velkého popelníku
  9. Zabezpečení proti zpětnému prohoření dvojitou propustí.

Tepelný výkon kotle: 15, 22, 28, 34, 40 kW

Podrobné technické údaje ke kotli na dřevo a pelety SP Dual naleznete v prospektu.