Kotel Fröling - Turbomat

Dodáváme i kotle pro průmyslové využití na spalování biomasy, zejména štěpky, dřevního odpadu a pelet. Kotle jsou plně automatické s možností dálkové regulace a vybevené veškerým uživatelským komfortem - automatické zavážení paliva, automatické vynášení popela a čištění tepelného výměníku.

Kotle jsou dodávány ve výkonech od 80 do 1000 kW, je možnost i speciálních velikostí. Kotle umožňují i spalování biomasy s vlhkostí nad 50 % při stupni účinnosti nad 90 %.

Pro tyto dodávky poskytujeme individuální konzultace - kontaktujte nás prosím pro více informací.

Podrobné technické údaje ke kotli Fröling - Turbomat naleznete v prospektu.