Kotel na štěpku Fröling - TX

Špičkový kotel na bezobslužné spalování kvalitní štěpky (velikost 50 mm a obsah vody do 30%) a pelet. Představuje cenově příznivější alternativu k průmyslovým kotlům - je vhodný zejména pro větší podnikatelské a zemědělské areály, eventuálně bytové domy s více bytovými jednotkami.

Vlastnosti kotle pro optimální spalování:

 1. retorta z masivního keramického betonu s vibračními rošty, 2 x sklopnými
 2. kompletně izolovaná nejkvalitnějším izolačním materiálem
 3. vertikální tepelný výměník s automatickým čištěním, dva popelníky
 4. automatické vynášení popela z hořáku šnekem do popelníku o objemu 45 litrů
 5. automatické horkovzdušné zapalování
 6. regulovaná turbina na přivádění spalovacího vzduchu
 7. regulovaná odsávací turbina
 8. přikládací šnek s pohonem
 9. neomezeně rozšiřitelná řídící jednotka
 10. spalovací proces řízený lambdasondou
 11. řízená teplota spalovacího procesu v hořáku
 12. podtlakový regulátor v hořáku
 13. řízení zpátečky
 14. ekvitermní regulace 2 až 18 topných okruhů (opce za příplatek)
 15. zpětná protipožární klapka - zavírá nezávisle na el. proudu
 16. podlahové podávání paliva - otočná ramena, šnekový kanál, dávkovací šnek s převodovkami a sprinklerem proti zahoření

Tepelný výkon kotle: 150, 200, 250 kW

Podrobné technické údaje ke kotli na štěpku Fröling - TX naleznete v prospektu.